x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Het team geofysisch onderzoek levert een uitgebreid scala aan diensten. Zo bezit ATKB meerdere grondgebonden 3D-radarsystemen, waarmee grondradaronderzoek naar een nieuw niveau wordt getild. Voor bijvoorbeeld kabel- en leidingendetectie, verhardingsonderzoeken, slibdikte- en volumebepalingen kunt u bij ATKB terecht.

In deze afbeelding ziet u in grijs de scan van de 3D grondradar. De rode lijnen zijn de aangetroffen kabels en leidingen.

ATKB is als adviesbureau met kennis van bodem, water en ecologie bij uitstek de partner voor het uitvoeren van integrale onderzoeken en adviezen.
Integraal en multidisciplinair omgevingsbeleid, bijvoorbeeld in het kader van klimaatadaptatie, vraagt om extensieve onderzoekstechnieken. Met grondradar kan snel en efficiënt een vlakdekkend 3D-beeld worden verkregen van de ondergrond, zonder dat er gegraven wordt.

Waardevolle informatie direct in beeld
Ook bij hot topics als het voorkomen van graafschade (WIBON) of bij het opstellen van Bouw Informatie Modellen (BIM) is grondradaronderzoek een zeer bruikbare toepassing.

Grondradarsysteem 1 aan de elektrische Ziesel, grondradarsysteem 2 aan de Quad, met op de achtergrond de bussen van team geofysisch onderzoek