x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Door de energietransitie groeit het aantal wind- en zonneparken. Bij de aanleg van wind- en zonneparken houden de intiatiefnemers (zoals gemeenten, tussenpartijen, grondeigenaren en projectbureau's) rekening met de Wet natuurbescherming. Onze ecologen voeren quickscans voor de Wet natuurbescherming uit bij de ontwikkeling van wind- en zonneparken.

Het gaat hier om parken op het land en parken op het water. Aan de hand van deze quickscans beoordelen wij of er mogelijk nadelige invloeden zijn voor beschermde dier- en plantsoorten.

Wat onderzoeken wij?
Naast het in kaart brengen van potenties voor wettelijk beschermde soorten, wordt er specifiek gelet of het plangebied onderdeel is van een essentieel foerageergebied van bijvoorbeeld de kerkuil, de torenvalk en de das. Of als slaapplaats voor ganzen en andere soorten.

Wilt u een quickscan uitvoeren voor de aanleg van een wind- of zonnepark? Onze ecologen helpen u graag! U bereikt ons via 0881153200 of info@at-kb.nl.

Wij verzorgen ook quickscans voor onder andere: