Deze website gebruikt cookies om een optimale ervaring te garanderen.
Ja, ik wil een beter werkende website

3D Bouw Informatie Model

ATKB kan met behulp van grondradar waardevolle informatie toevoegen aan een BIM!

BIM is een werkmethodiek waarbij in een 3D Bouw Informatie Model (BIM) integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector.

Building Information Modelling (BIM) is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het gebouw dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dus van het eerste ontwerp, gedurende de bouw, tijdens het beheer tot de sloop van het gebouw.

Een uitgangspunt van BIM is dat verschillende partijen en teams samenwerken in verschillende fasen van de levenscyclus van het gebouw waarbij het aanleveren, ophalen en bewerken van de informatie in het BIM dient als ondersteuning en faciliteren van de rollen van de diverse belanghebbenden.

Een belangrijk onderdeel van een BIM is de situatie in de ondergrond. Zie bijvoorbeeld het onderstaande model van een industriële locatie waarbij het inrichtingsplan door ATKB is aangevuld met grondradaronderzoek.
ATKB kan met behulp van grondradar inzicht geven in bodemvreemde objecten (kabels, leidingen, funderingsresten, holle ruimten, ondergrondse tanks, explosieven, etc.) die mogelijk een belemmering kunnen vormen tijdens de bouw. Op basis van het radaronderzoek kan ATKB een 3D model opstellen van de ondergrond. Door reeds tijdens de ontwerpfase een scan uit te voeren kan in het ontwerp, de planning en de uitvoering worden gestuurd, waardoor kostenbesparend kan worden gewerkt.

Aanvullend kan ATKB u ook van dienst zijn met milieuhygiënisch- en geofysisch bodemonderzoek, geohydrologisch onderzoek en ecologisch onderzoek. Zie hiervoor ook de ATKB-site.

Contact

Zoetermeer
+31881153200