Deze website gebruikt cookies om een optimale ervaring te garanderen.
Ja, ik wil een beter werkende website

3D-radar

Lees hier over de voordelen die het 3D-radarsysteem biedt:

  • Vlakdekkende 3D-scan van de bodem (inzicht in belemmeringen bij ontwikkeling, kabels/leidingen, grondbalansen, archeologie, niet-gesprongen explosieven (NGE), etc.).
  • Hoge frequenties voor laagopbouw verhardingslagen, wapening, kabels/leidingen, objecten, NGE < 1,5 m-mv
  • Lage frequenties voor bodemopbouw, kabels/leidingen, holle ruimtes, funderingsresten/obstakels, NGE > 1,5 m-mv
  • Maximale scandiepte ca. 10 m-mv, gemiddeld ca. 4 m-mv
  • Hoge productie t.o.v. reguliere radar, met name bij grotere oppervlakkenMet behulp van een stapfrequentie-3D-radar is het mogelijk om de bodem driedimensionaal te scannen. Het systeem is 1,8 meter breed en bevat een serie zenders/ontvangers met een onderlinge afstand van ca. 7,5 cm. Hierdoor wordt, in contrast met reguliere grondradars met één zender/ontvanger, veel meer data verkregen en is het niet meer noodzakelijk om een haaks scanraster toe te passen. Wanneer een locatie in één richting wordt gescand met een onderlinge scan afstand van 1,5 meter, kan een volledig vlakdekkend 3D-beeld van de ondergrond worden verkregen.


De toepassing van stapfrequentie houdt in dat gedurende zeer korte tijdperioden met een stapsgewijs oplopende frequenties (tussen 50 MHz en 3 GHz) een scan wordt uitgevoerd over de gehele breedte van de radar. Het is mogelijk de scan van iedere frequentie afzonderlijk of een samengesteld (beste resolutie) beeld te bekijken. Op onderstaande afbeelding wordt in de breedte door een 3D-radarscan gescrold. In één oogopslag is duidelijk of een reflectie een puntobject betreft of bijvoorbeeld een duiker (gemarkeerd met het blauwe kruis).CROW 500 - Richtlijn schade voorkomen aan kabels en leidingen

Aansluitend op de CROW 500 kan 3D-grondradar met name tijdens de onderzoeksfase een waardevol hulpmiddel zijn bij het verifiëren van KLIC-gegevens. Ervaring leert dat veel kabels/leidingen niet exact op de aangegeven positie zijn gelegen (soms zelfs vele meters daarnaast) en bij radarscans worden nagenoeg altijd kabels/leidingen gedetecteerd die niet op KLIC-gegevens staan vermeld. Ook kan op basis van radaronderzoek inzicht worden verkregen in de werkelijke diepteligging van kabels/leidingen.

Het onderstaande filmpje geeft een vlakdekkende scan weer, waarbij met stapjes van ca. 2 cm dieper in de bodem wordt gekeken. De oplettende kijker ziet bijvoorbeeld kabels/leidingen (strepen) en funderingsrestanten (vlakken) verschijnen.

 

Contact

Zoetermeer
+31881153200