Deze website gebruikt cookies om een optimale ervaring te garanderen.
Ja, ik wil een beter werkende website

Radaronderzoek

De grondradar afdeling van ATKB levert een uitgebreid scala aan producten. Zo bezit ATKB als eerste in Nederland de nieuwste versie grondgebonden 3D-radar, waarmee radaronderzoek naar een nieuw niveau wordt getild. Ook voor bijvoorbeeld kabel- en leidingendetectie, verhardingsonderzoeken, slibdikte, volumebepalingen en nog veel meer kunt u bij ATKB terecht. Via het menu hiernaast kunt u hier meer over lezen.

Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020
Radaronderzoek van zowel land- als waterbodem sluit uitstekend aan bij de ambities van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Integraal en multidisciplinair omgevingsbeleid vraagt om extensieve onderzoekstechnieken. Dit komt onder meer tot uiting in de ondersteuning van projecten als 'Bodemonderzoek van de toekomst' en 'Aanleg van kabels en leidingen middels sleufloze technieken'. Grondradar sluit naadloos aan bij deze ambities. Met grondradar kan snel en efficiënt een vlakdekkend beeld worden verkregen van de ondergrond in een gebied op basis waarvan in een later stadium gericht vervolgonderzoek kan plaatsvinden.


Ook bij hot topics als het voorkomen van graafschade (WION) of bij het opstellen van Bouw Informatie Modellen (BIM) is grondradaronderzoek een zeer bruikbare toepassing.
De onderstaande animatie geeft een 3D doorsnede van de bodem, gemaakt met de 3D-radar. Hierop zijn over een breedte van 1,5 meter vele huisaansluitingen, kabels- en leidingen zichtbaar als hyperbolen in het radarbeeld.

 


Contact

Zoetermeer
+31881153200